Passend Onderwijs

Het SWV heeft een algemene informatiefolder voor ouders gemaakt die u kunt inzien via onderstaande link. 
Deze folder is geschreven voor ouders van kinderen op de basisschool. 
 
De 2e folder is specifiek bedoeld voor ouders van kinderen met een rugzak.
 
De originele folders zijn verkrijgbaar via de IB-er op school.
 
Ouderinfo algemeen SWV PO MH_jan14.pdf
Ouderinfo rugzak SWV PO MH_jan14.pdf