Links

Website Toelichting
CNVO Onderwijsvakbond Chr. Onderwijs voor werknemers
Verus Prot.Chr. Bond voor schoolbesturen
Loyalis Inkomensspecialist voor iedereen die b.v. werkt in het onderwijs
FVO Vereniging voor ouders van mensen met een verstandelijke handicap
PO Raad De PO raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
Ouders van waarde Chr. Ver. voor ouders (toekomstige ouders) 
Ministerie OCW Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
SWV PO MH Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland
Kennisnet Site voor ouders en kinderen over het onderwijs
UWV Uitvoering Werknemersverzekeringen voor WW en WAO
ABP Pensioenfonds voor werkgevers en werknemers bij onderwijs en overheid
CPS Chr. Pedagogisch Studiecentrum voor onderwijsontwikkeling en advies
Internetwijzer basisonderwijs Allerlei informatie over het basisonderwijs
Startkabel basisonderwijs Allerlei over het basisonderwijs, ook voor KINDEREN
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs Website voor klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs