GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Elke school binnen de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV wordt in de GMR vertegenwoordigd door twee leden: één ouderlid en één personeelslid. Deze leden zijn vaak ook lid van de MR. De GMR vergadert minimaal zes keer per jaar op één van de scholen.

De huidige samenstelling is als volgt:

Namens de ouders:
·          Michel Boers (Koningin Beatrixschool)
·          (Immanuelschool)
·          Anouk Plooi (Rehobothschool)
·          Kirsten Hazebroek (Koning Willem-Alexanderschool)
·          Marcia Franken (Ichthusschool)

Namens het personeel:
·          Inge Asscheman (Koningin Beatrixschool)
·          Liesbeth Jansen (secretaris) (Immanuelschool)
·          Mariska Rijm (Rehobothschool)
·          Kim de Bruijn (Koning Willem-Alexanderschool)
·          Froukje Verburg (Ichthusschool)

De GMR heeft een controlerende taak via advies- en instemmingsbevoegdheden op het bestuursbeleid. De GMR werkt volgens het basisregelement WMS. Minimaal twee keer per jaar is er een overleg tussen GMR en toezichthoudend bestuur.