Bestuur

bestuursleden

Het bestuur bestaat uit zeven leden.

Het bestuur heeft alle bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directeur-bestuurder en heeft zelf een toezichthoudende rol.
                      
 Wim Verheij                                                   Hans van Vark            
 Voorzitter                                                  
            

             
  Jaap Snel                                                             Paul van Nieuwenhuizen
   
                                                   
    

                 
 Lies de Bloois                                                                Leontien Dekker

           
             
Gijsbert Buijs                                         Nathalie Verbraak
directeur-bestuurder                               bestuurs/directiesecretaresse