Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden.

Het bestuur heeft alle bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directeur-bestuurder en heeft zelf een toezichthoudende rol.

Gijsbert Buijs
directeur-bestuurder                      
        Wim Verheij                                                   Hans van Vark            
        Voorzitter                                                  
        Penningmeester    

             
         Jaap Snel                                                              Paul van Nieuwenhuizen
        Huisvesting en Onderhoud
                                                         
    

                 
        Lies de Bloois                                                                Leontien Dekker