Bestuur

bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 5 leden.

Het bestuur heeft alle bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directeur-bestuurder en heeft zelf een toezichthoudende rol.
                      
 Wim Verheij                                                   Hans van Vark            
 Voorzitter                                                  
            

              Wilfred  van der Kolk
  Jaap Snel                                                             
                                                      
    

                 
 Lies de Bloois